Mladi svojom energijom i idejama doprinose razvoju zajednica

„Kroz program „Pokret Polet“ mladi ljudi imaju priliku da se povežu sa udruženjima građana i zajedno sa njima u njihovim lokalnim zajednicama zagovaraju sistemske promene. Na taj način mladi uče kako se u praksi utiče na donosioce odluka i kako se izmenama javnih politika unapređuje položaj, posebno ugroženih grupa stanovništva i poboljšava kvalitet života građana“, izjavila je Nataša Konstantinović, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama u Trag fondaciji, koja je u okviru trogodišnjeg programa „Pokret Polet“ objavila treći konkurs za mlade istraživače/-ice.

1.Koliko su mladi ljudi motivisani da se bave javnim politikama?

Motivacija mladih zavisi od prilika koje im se pružaju da saznaju više o procesima donošenja javnih politika i učešću u kreiranju istih. Ukoliko podstaknemo mlade programima, kao što je „Pokret Polet“, oni će se zainteresovati za bavljenje poslom koji će doprineti sistemskim promenama društva. Do sada smo ovim programom podržali 30 mladih koji su završili svoje istraživačke radove u okviru programa, a mnogi od njih su se zaposlili u državnim institucijama ili udruženjima građana i nastavili da rade na važnim aspektima unapređenja društva, kao što su prava radnika i radnica, unapređenje usluga socijalne zaštite i inovacije kroz socijalno preduzetništvo.

2. Koje aktivnosti se sprovode u okviru ovog programa?

Istraživačko-edukativni program „Pokret Polet“ pomaže mladima da nauče metodologiju istraživanja javnih politika i pisanja predloga za njihovo unapređenje. Kroz povezivanje sa udruženjima građana mladi uče kako se u praksi utiče na donosioce odluka i na koji način im se predočava potreba za unapređenjem propisa. Mladi imaju priliku da se povežu sa udruženjima građana i zajedno sa njima u njihovim lokalnim zajednicama zagovaraju sistemske promene. Osim toga, ovaj program nudi rad sa iskusnim mentorima u oblasti socio-ekonomskog razvoja i obuke koje se tiču znanja iz oblasti radnih prava, socijalne zaštite i socijalnog preduzetništva, kao i veština javnog zagovaranja i komunikacija.

3. U kojim oblastima su do sada postignuti najbolji rezultati, kroz prethodne cikluse?

Ovaj program fokusira se na tri ključne teme iz oblasti socio-ekonomskog razvoja: unapređenje usluga socijalne zaštite, radna prava i socijalno preduzetništvo. Nastojimo da podržimo udruženja građana i mlade istraživače, koji kroz proces javnog zagovaranja u ove tri oblasti utiču na izmene javnih politika. Kroz prethodne cikluse organizacije su zagovarale na različite teme od uvođenja inovativnih usluga socijalne zaštite, poput terenskog saradnika, do izmena Zakona o radu koje se odnose na prava žena koje nisu angažovane ugovorom o radu ili uvođenju konkretnih mera podrške socijalnim preduzećima. Svi projekti teže unapređenju položaja ugroženih grupa i kroz izmene javnih politika unapređuju različite aspekte njihovih života. Poboljšati život i samo nekoliko građana već predstavlja značajan rezultat programa.

4. Do kada zainteresovani kandidati mogu da se prijave i koji su uslovi?

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave do srede 10. jula do ponoći, putem sajta Trag fondacije, popunjavajući kratak upitnik, prilažući jedan primer svog istraživačkog rada i prilažući video u trajnju do 2 minuta u kojem će odgovoriti na tri postavljena pitanja.
Mogu se prijaviti studenti završnih godina, diplomci i postdiplomci fakulteta društvenih nauka, do 30 godina starosti, koji su zainteresovani da sarađuju sa udruženjima građana i uključe se u procese donošenja odluka kroz istraživački rad.

Više informacija o uslovima konkursa i prijavi može se pronaći na sajtu programa Pokret Polet.

Autor fotografije: Nemanja Stojanović.

Ostavite komentar

Pošaljite vest