Davanjem koncesije za obavljanje linijskog prevoza nakon skoro 30 godina uspostavljeno postojanje gradskog i prigradskog saobraćaja. Grad Leskovac subvencioniše prevoz 13 povlašćenih kategorija

0
Davanje koncesije Leskovac 2024

Davanjem koncesije za obavljanje linijskog prevoza nakon skoro 30 godina uspostavljeno postojanje gradskog i prigradskog saobraćaja. Grad Leskovac subvencioniše prevoz 13 povlašćenih kategorija
Gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović danas je govorio o davanju koncesije za obavljljanje komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju. Ugovor je juče potpisan sa grupom ponuđača Frenki komerc, ASP doo Jugotrans Bobište i Transporno uslužno preduzeće Kanis doo Leskovac.

„Ugovorom smo definisali standarde i kvalitet usluge prevoza, uključujući redovnost, tačnost, čistoću vozila i ispravnost instalacija. Prevoznik je obavezan da omogući visok kvalitet usluga tokom trajanja ugovora, sa naglaskom na poštovanje reda vožnje i dostupnost usluga osobama sa smanjenom mobilnošću, odnosno sa određenim stepenom invaliditeta.

Obuhvat prevoza prema ugovoru je 1.729.643 kilometara, sa tendencijom povećanja na 2.200.000 kilometara, a broj linija povećan.“

Gradonačelnik Cvetanović je sugrađanima uputio molbu za razumevanje imajući u vidu da biti potrebno vreme za potpunu normalizaciju celokupnog prevoza zbog tehničkih detalja, kao što je ugradnja GPS-a i uspostavljanje kontrole polazaka i ponovo govorio o povlašćenim kategorijama uz napomenu da postoji mogućnost da ih bude više.

Povlašćene kategorije će obuhvatiti:

osobe sa invaliditetom i posebnim potrebama i njihove pratioce na teritoriji grada Leskovca, 2) upošljenike srednjih i osnovnih škola na teritoriji grada Leskovca, 3) deca do srednjoškolskog uzrasta na teritoriji grada Leskovca 4) penzioneri sa primanjima do 35.000 dinara na teritoriji grada Leskovca, 5) socijalno ugrožene kategorije prema spisku nadležnog organa na teritoriji grada Leskovca, 6) trudnice na teritoriji grada Leskovca, 7) studenti sa prosekom preko 9 sa mestom prebivališta na teritoriji grada Leskovca, 8) vukovci na teritoriji grada Leskovca, 9) roditelji sa tri ili više deteta čije je mesto prebivališta na teritoriji grada Leskovca, 10) deca bez roditelja i deca u hraniteljskim porodicama, 11) ratni veterani na teritoriji grada Leskovca,12) dobrovoljne davaoce krvi preko 50 puta na teritoriji grada Leskovca, 13) deca mlađa od 18 godina kojima je jedan od roditelja preminuo i druge kategorije po odluci grada.
„Grad će organizovati i vršiti kontrolu obavljanja prevoza, dok će privatni partner obezbediti finansijska i tehnička sredstva za sprovođenje javnog prevoza tokom 20 godina, garantovajući kvalitet usluge. Ovim pokazujemo našu brigu o svim kategorijama naših sugrađana“ – zaključio je gradonačelnik. Gradonačelnik Cvetanović je istakao da je period implementacije ugovora 6 meseci i da se u tom vremenskom periodu treba preko javnih nabavki nabaviti i ugraditi GPS uređaji, formira red vožnje, karte da se odštampaju, da se podele kartice povlašćenim kategorijama i dr. On je dodao da će putem povlašćenih kategorija, prema gruboj proceni, oko 40.000 ljudi imati besplatan prevoz na teritoriji grada Leskovca.

Šef Odeljenja za komunalno stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu Andrija Antanasković je odgovarajući na pitanja novinara istakao da vozilo mora biti tehnički ispravno da bi bilo registrovano, ukoliko dođe do kvarova moraju biti prijavljeni u roku, dodao je da Grad Leskovac zadržava ekskluzivno pravo na nenajavljenu kontrolu, da neće samo Odeljenje za inspekcijske poslove vršiti kontrole po službenoj dužnosti, već će i Odeljenje za komunalno stambene usluge pratiti ugovor i njegovo izvršenje i imaće prava da vrši kontrolu. Dodao je da se moraju pridržavati reda vožnja i da će se putem GPS uređaja pratiti i kontrolisati Autobuska stanica kao i Odeljenje za komunalno stambene poslove i Odeljenje za inspekcijske poslove.

Na konfernciji je istaknuto da će se u narednih nekoliko dana objaviti na koju adresu će se javljati ljudi sa namerom da podnesu prijavu za kartice za besplatan prevoz, kao i koja će dokumentacija biti potrebna za to.

Izvor: Grad Leskovac

Ostavite komentar

Pošaljite vest