ODRŽAN MEĐUNARODNI RADNI SEMINAR “FRANCUSKA – BALKAN” U DIŽONU

0

Član Gradskog veća grada Leskovca Žarko Bogatinović, zajedno sa Sanjom Tucaković, članicom Veća Kragujevca i Milanom Čavićem, predsednikom Skupštine opštine Bačka Palanka, u svojstvu pobednika takmičenja Ekoopština i predstavnika Stalne konferencije gradova i opština, učestvovali su na skupu Francuska–Balkan–Evropa, koji se održao u francuskom gradu Dižonu. Tema skupa bile su evropske perspektive Zapadnog Balkana i saradnja lokalnih i regionalnih vlasti, a na poziv grada Dižona, ambasade Francuske u Beogradu i Ministarstva za evropske i spoljne poslove Francuske.

Ovaj međunarodni radni skup zvaničnika i lokalnih predstavnika iz Francuske i sa Zapadnog Balkana, okupio je i predstavnike udruženja lokalnih vlasti na Balkanu, stručnjake iz regiona, kao i predstavnike diplomatskih predstavništava Francuske na Balkanu. U fokusu razgovora bila je evropska budućnost Zapadnog Balkana i pitanja u vezi sa evropskim integracijama i procesom pridruživanja, posebno na lokalnom nivou, a sve sa ciljem promovisanja saradnje francuskih lokalnih i regionalnih vlasti. Takođe, organizovana je poseta Međunarodnom centru za gastronomiju i vino u Dižonu.

Budući da je Grad Leskovac jedan od pobednika u takmičenju za Ekoopštinu, u oblasti održivog upravljanja vodama, Žarko Bogatinović, kao član Gradskog veća, imao je priliku da na radnom seminaru izloži iskustva i dobre primere iz Leskovca, i on je tom prilikom istakao:

„Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi su jedan od kriterijuma pristupanja EU i neophodni su kako bi se region Zapadnog Balkana unapredio i uskladio sa uslovima življenja unutar EU. Regionalne inicijative poput Saveta za regionalnu saradnju, Regionalne kancelarije za saradnju mladih ili Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS) doprinose i saradnji na lokalnom nivou, razmeni dobrih iskustava i primera dobre prakse, a što dovodi do ukupnog poboljšanja pružanja usluga građanima od strane regionalne i lokalne samouprave u regionu Zapadnog Balkana.

Očekivanja lokalne samouprave od procesa evropskih integracija su velika. Pre svega odnose se na dostizanje određenog nivoa evropskih standarda, ne samo u svrhu integracija, već pre svega u svrhu unapređenja kvaliteta života građana u lokalnim zajednicama. Da bi se to postiglo, potrebna je sveobuhvatna reforma, pre svega kapaciteta lokalnih službenika i donosioca odluka na lokalnom nivou, kako bi se evropski standardi i vrednosti dobro razumeli, zatim prilagodili lokalnom okruženju i kvalitetno primenili. U tom smislu, očekujemo i od nacionalih nivoa i od EU da se čuje glas lokalnih samouprava jer one predstavljaju one izvorne potrebe i stavove građana lokalnih zajednica. Neophodno je snažnije uključiti i konsultovati lokalne samouprave u procesu evropskih integracija, u potpunosti ih uključiti u pregovaračke strukture na nacionalnom nivou u svrhu obezbeđivanja uvida u potrebe i realne kapacitete za primenu evropskih standarda. Naročito je važno povezivanje na regionalnom nivou, kako bi se na taj način, uvideli zajednički problemi i pronašla primenljiva rešenja za region“.

Izvor: Grad Leskovac

Ostavite komentar

Pošaljite vest